Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Numer zamówienia: KP.V.052.100.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert: