Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Usługa odnowienia o 3 lata wsparcia technicznego dla systemu zarządzania siecią bezprzewodową urzędu

Numer zamówienia: ZP.272.1.56.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: