Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zaproszenie do składania ofert na „Sukcesywną dostawę artykułów utrzymania czystości (chemia gospodarcza)”

Numer zamówienia: O-IV.2600.1246.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: