Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowej organizacji spotkań informacyjnych w Olsztynie, Ełku i Elblągu.

Numer zamówienia: KP.V.052.40.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Załączniki: