Wykaz informacji o środowisku

Ogłoszono przez Konrad Błocki

inne, powietrze,Cały rok,rok : 2017

Numer karty: 82/2018

Znak sprawy: OŚ-OP

Komórka wytwarzająca: Departament Ochrony Środowiska

Rodzaj dokumentu: Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Nazwa dokumentu Wykaz

Zakres: powietrze,Cały rok,rok : 2017

Obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie

Data dokumentu:

Miejsce przechowywania: Urząd Marszałkowski ul. Głowackiego 17

Url dokumentu:

Dokument ostateczny: Tak

Podmiot

Nazwa: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA KROS KAZIMIERZ ROSTECKI

Regon: 510979816

Ulica: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 64c

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-450