czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Lista spraw
 Drukuj informację

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Ogłoszono: 2011-04-06 11:27:34 przez Marcin Śpiewak

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

Termin załatwienia

Sprawozdanie należy składać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoba kontaktowa

Anna Ławrynowicz, Justyna Staniszewska, Sylwia Angielczyk, Joanna Sulima, Monika Zielińska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Polityki Ekologicznej
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

89 512 54 40 wew. 446, 445, 468, 444, 443

Wymagane Dokumenty:

  1. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2011-2013;
  2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2008-2010.

Uwagi

W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów (art. 66 ust. 1). Ewidencję odpadów prowadzi się zgodnie katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206), z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu (zgodnie ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (np. wytwórca odpadów, prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów) jest również zobligowany zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powiązanym z art. 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (na właściwym formularzu) a następnie przekazania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto zgodnie z art. 200 oraz 2art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ten kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje wymaganych sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Angielczyk Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 10:12:08
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sulima Data udostępnienia informacji: 2011-04-06 11:27:34
Wprowadził informację do BIP: Marcin Śpiewak Artykuł był wyświetlony: 5688
Osoba, która zmieniła informację: Michał Chomej Data aktualizacji informacji: 2014-05-29 09:11:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »