czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-13 16:45:35

Ogłoszenie o przetargu

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
OGŁASZA   II   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

1) LOKALIZACJA: Ławki, obręb Ławki 6, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działki nr 2/71, 2/72 o powierzchni łącznej 2071,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00027363/2
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 30000 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka nr 2/72 o pow. 1407 m2 zabudowana jest budynkiem po stacji uzdatniania wody o pow. zabudowy 101 m2, działka nr 2/71 o pow. 664 m2 niezabudowana użytkowana jako dojazd z drogi asfaltowej, działki nie objęte planem zagospodarowania terenu, przylegające do drogi utwardzonej, w pobliżu sieci energetyczne, wodne i kanalizacyjne.

2) LOKALIZACJA: Wejdyki, obręb Wejdyki 18, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działki nr 71/15, 71/16 o powierzchni łącznej 4400,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00026957/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 30000 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka nr 71/15 o pow. 1500 m2 zabudowana jest budynkiem po stacji uzdatniania wody o pow. zabudowy 85 m2, działka nr 71/16 o pow. 2900 m2 niezabudowana, działki nie objęte planem zagospodarowania terenu, przylegające do drogi utwardzonej, w pobliżu sieci energetyczne, wodne i kanalizacyjne.

3) LOKALIZACJA: Ryn, obręb Ryn 1, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działka nr 148/11 o powierzchni łącznej 2039,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00019588/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 100 000 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania terenu, przylegające do drogi utwardzonej, w pobliżu sieci energetyczne, wodne i kanalizacyjne, dostęp do linii brzegowej około 40 mb jez. Ryńskiego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu najpóźniej do dnia 19 listopada 2014 roku na konto PGKiM w Rynie sp. z o.o. BGŻ Nr 92 2030 0045 1110 0000 0074 8550, wadium określonego w powyższym wykazie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego spółki.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna.
PGKiM w Rynie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn, lub telefonicznie pod nr 505-019-050, strona internetowa: www.pgkimryn.pl.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-10-13 16:45:35
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-10-13 16:45:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 910
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-13 16:45:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-07 09:05:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2014, poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka oznaczona nr 7/28 o pow. 438m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów rolnych. Nieruchomość opisana jest w ewidencji gruntów jako działka rolna. Działka obciążona jest umową dzierżawy do 03.02.2017r.

            Cena działki wynosi 11.076,-zł /brutto/.  

-          Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art.

-          34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

-          Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 7/20.

-          Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 października 2014r. do 28 października 2014r.

-          Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-10-07
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-10-07 09:05:30
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-10-07 09:06:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1736
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-07 09:06:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-07 09:02:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2014, poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1. nieruchomość niezabudowana /droga wewnętrzna/, oznaczona nr 401 o pow. 0,24ha, położona w obrębie geodezyjnym Rudówka gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00039837/3. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

    Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych.

    Cena nieruchomości wynosi 5.580,-zł /brutto/.   

-          Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art.

-          34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

-          Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 158/8, nr 158/3 i nr 111.

-          Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 października 2014r. do 28 października 2014r.

-          Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.

 
 
Ryn, dnia 2014-10-07
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-10-07 09:02:28
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-10-07 09:02:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1739
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-07 09:06:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:58:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2014, poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1.      nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Ławki, oznaczona nr 51/6 o pow. 0,1540ha, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00009850/1. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka rolna.

        Cena nieruchomości wynosi 2.218,-zł /brutto/.  

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.

- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 października 2014r. do 28 października 2014r.

- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2014-10-07
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-10-07 08:58:15
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-10-07 08:58:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1741
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-07 09:06:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-11 08:47:50

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-09-11   

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 0,4896ha, w skład której wchodzi działka nr 36/1 o pow. 0,4596ha i działka nr 36/2 o pow. 0,03ha, położonej we wsi Krzyżany gm. Ryn, opisanej w księgach wieczystych nr OL1G/00008107/1 i nr OL1G/00042409/8. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działki znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych. W ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako działki rolne. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Cena wywoławcza wynosi 28.000,-złwadium 2.800,-zł,   minimalne postąpienie 280,-zł.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 11.08.2014r.

II przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 16 października 2014 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki

    /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 16 października 2014r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                

3)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie

    poświadczonym podpisem.

4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego brejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

5) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                    

9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-09-11 08:47:50
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-09-11 08:48:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 4749
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-09-11 08:48:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-12 08:58:08

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-08-12   

 
 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/190 o pow. 2,0459ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka znajduje się nad jeziorem Ryńskim. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 59/08 o warunkach zabudowy z dnia 03.10.2008r. przeznaczona jest pod budowę Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na działce znajdują się słupy z napowietrzną linią energetyczną. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 1.200.000,-zł /netto/, wadium 120.000,-zł, minimalne postąpienie 12.000,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 III przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1100 wsali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 07 kwietnia 2014r., II przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 30 czerwca 2014r.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 16 października 2014 roku na konto UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 16 października 2014r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-08-12 08:58:08
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-08-12 08:58:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 7401
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-08-12 08:59:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »