czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-13 16:45:35

Ogłoszenie o przetargu

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
OGŁASZA   II   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

1) LOKALIZACJA: Ławki, obręb Ławki 6, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działki nr 2/71, 2/72 o powierzchni łącznej 2071,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00027363/2
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 30000 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka nr 2/72 o pow. 1407 m2 zabudowana jest budynkiem po stacji uzdatniania wody o pow. zabudowy 101 m2, działka nr 2/71 o pow. 664 m2 niezabudowana użytkowana jako dojazd z drogi asfaltowej, działki nie objęte planem zagospodarowania terenu, przylegające do drogi utwardzonej, w pobliżu sieci energetyczne, wodne i kanalizacyjne.

2) LOKALIZACJA: Wejdyki, obręb Wejdyki 18, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działki nr 71/15, 71/16 o powierzchni łącznej 4400,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00026957/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 30000 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka nr 71/15 o pow. 1500 m2 zabudowana jest budynkiem po stacji uzdatniania wody o pow. zabudowy 85 m2, działka nr 71/16 o pow. 2900 m2 niezabudowana, działki nie objęte planem zagospodarowania terenu, przylegające do drogi utwardzonej, w pobliżu sieci energetyczne, wodne i kanalizacyjne.

3) LOKALIZACJA: Ryn, obręb Ryn 1, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działka nr 148/11 o powierzchni łącznej 2039,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności KW – OL1G/00019588/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 100 000 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania terenu, przylegające do drogi utwardzonej, w pobliżu sieci energetyczne, wodne i kanalizacyjne, dostęp do linii brzegowej około 40 mb jez. Ryńskiego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu najpóźniej do dnia 19 listopada 2014 roku na konto PGKiM w Rynie sp. z o.o. BGŻ Nr 92 2030 0045 1110 0000 0074 8550, wadium określonego w powyższym wykazie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego spółki.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna.
PGKiM w Rynie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn, lub telefonicznie pod nr 505-019-050, strona internetowa: www.pgkimryn.pl.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-10-13 16:45:35
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-10-13 16:45:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2751
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-13 16:45:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »