czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-15 10:21:18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1.      działka niezabudowana oznaczona nr geod. 72/68 o pow.18m2, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3. Działka znajduje się na skarpie. Zgodnie z decyzją nr 41/10 o warunkach zabudowy z dnia 13.05.2010r. działka przeznaczona jest pod budowę garaży w zabudowie szeregowej.

      Cena działki wynosi 3.061,-zł /netto/.

Do ceny działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

 - Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.

- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 kwietnia 2015r. do 04 maja 2015r.

- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn na stronie internetowej Urzędu  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia   /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-04-13
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-15 10:21:18
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-04-15 10:22:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 425
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-04-15 10:22:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-09 10:19:34

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

  1. działka gruntu o pow. 9,5m² /pod budynkiem gospodarczym przy budynku mieszkalnym nr 15/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.

      Cel dzierżawy – pod budynkiem gospodarczym.

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m² +23% VAT.

      Okres dzierżawy – 3 lata.  
  

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 kwietnia 2015r. do 29 kwietnia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela budynku gospodarczego.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-04-08
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-09 10:19:34
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-04-09 10:21:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1093
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-04-09 10:21:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-31 07:24:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1.      nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 99/3 o pow. 0,2793ha, położona w obrębie wsi Szymonka, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00038350/8. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8A/12 o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2012r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego.

     Cena nieruchomości wynosi 44.129,-zł + 23% VAT.

2.      nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 99/5 o pow. 0,2946ha, położona w obrębie wsi Szymonka, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00038350/8. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8C/12 o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2012r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego.

      Cena nieruchomości wynosi 46.547,-zł + 23%VAT.

Nieruchomości powyższe nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn.

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

- Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.

- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r.

- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia – wykazy/przetargi/.  

 
Ryn, dnia 2015-03-30
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 07:24:57
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-03-31 07:25:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2201
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-03-31 07:25:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-31 07:21:23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. działka gruntu o pow. 94m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 150/4, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie /za budynkiem mieszkalnym nr 30/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 

    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

     Okres dzierżawy –3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-03-30
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 07:21:23
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-03-31 07:25:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2200
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-03-31 07:25:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-23 08:56:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. działka gruntu o pow. 120m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 150/5, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie/ za budynkiem gospodarczym budynku nr 28/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 

    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

     Okres dzierżawy –3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23 marca 2015r. do 13 kwietnia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy dzierżawca.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-03-23
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-03-23 08:56:16
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-03-23 08:56:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2321
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-03-23 08:56:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »