czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:36:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1.działka gruntu o pow. 18m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/153, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie /za budynkiem nr 12/, opisana w księdze wieczystej nr 22643.

      Cel dzierżawy – pod garaż typu „blaszak”. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.

      Okres dzierżawy – 3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 18 grudnia 2014r. do 08 stycznia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2014-12-18 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 13:36:39
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2014-12-18 13:39:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 255
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-18 13:39:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:21:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz.518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

  1. działka gruntu o pow. 90m²/pod 5 garażami blaszakami po 18m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/153, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643.
      Cel dzierżawy – garaż „blaszak”. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.

       Okres dzierżawy – 3 lata.       

  1. działka gruntu o pow. 28m2  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/12, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 29/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

Cel dzierżawy – garaż.

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%VAT.

Okres dzierżawy – 3 lata.

  1. działka gruntu o pow. 236m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 3/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.

      Cel dzierżawy –ogródek /drobne uprawy rolne/. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

            Okres dzierżawy – 3 lata.   
  1. działka gruntu o pow. 18m2 , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/29, położona przy Pl. Wolności w Rynie /za budynkiem nr 7/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.             

      Cel dzierżawy- garaż.

      Wysokość czynszu dzierżawnego – 4,00zł + 23%VAT.

      Okres dzierżawy – 1 rok.

  1. działka gruntu o pow. 36m²/pod 2 garażami blaszakami po 18m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2.            
      Cel dzierżawy – garaż „blaszak”. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.

        Okres dzierżawy – 3 lata.   

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 grudnia 2014r. do 07 stycznia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-12-16
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 14:21:12
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 14:21:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 472
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-16 14:22:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:54:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1.      nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 1/119 o pow. 309m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowo-mieszkalnej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunt rolny. Na działce rosną drzewa iglaste /16 świerków i 2 sosny/, które ograniczają dostęp do drogi – ulicy Mazurskiej. 

            Cena nieruchomości wynosi 16.622,-zł /brutto/.

2.      nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr1/120 o pow. 207m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowo-mieszkalnej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunt rolny. Na działce rośnie 1 drzewo /liściaste/. 

            Cena nieruchomości wynosi 10.856,-zł /brutto/.

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

- Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.

- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 grudnia 2014r. do 05 stycznia 2015r.

- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  

 
Ryn, dnia 2014-12-15
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 09:54:08
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 09:54:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 513
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-16 09:55:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:50:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1.      nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Kronowo, oznaczona nr 419 o pow. 1,8039ha, opisana w księdze wieczystej nr 29667. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i byłej żwirowni, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka rolna.

        Cena nieruchomości wynosi 33.589,-zł /brutto/.   

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.

- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 grudnia 2014r. do 05 stycznia 2015r.

- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2014-12-15
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 09:50:19
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 09:50:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 513
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-16 09:55:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-02 11:18:31

Wykaz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Ryn

 

 BUMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/

p o d a j e

do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Ryn:
  1. pomieszczenie o pow. 9 m² /z urządzeniami telekomunikacyjnymi/ znajdujące się w świetlicy wiejskiej we wsi Tros gm. Ryn, położonej na działce oznaczonej nr 91/2 o pow. 0,1802ha, opisanej w księdze wieczystej nr 27929.
      Okres najmu – 1 rok.

      Cel najmu – na cele działalności telekomunikacyjnej.

      Wysokość czynszu najmu miesięcznie – 250,-zł + podatek VAT 23% .

1) Wykaz lokali przeznaczonych do najmu wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 grudnia 2014r. do 23 grudnia 2014r.

2) Najem pomieszczenia nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela urządzeń telekomunikacyjnych.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2014-12-02
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 11:18:31
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 11:18:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1968
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-02 11:18:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-02 11:13:11

wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Ryn

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/

p o d a j e

do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Ryn:

1.      lokal użytkowy o pow. użyt.7,09m², składający się z 1 pomieszczenia, znajdujący się w parterze budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ryn, od strony ul. Świerczewskiego /przy bibliotece/. Lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie i energię elektryczną. 

            Okres najmu – 3 lata.
            Cel najmu – usługi.

            Wysokość czynszu najmu miesięcznie – 300,00zł + podatek VAT 23% .

1) Wykaz lokali przeznaczonych do najmu wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 grudnia 2014r. do 23 grudnia 2014r.

2) Najem lokalu nastąpi w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2014-12-02
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 11:13:11
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 11:13:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1965
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-02 11:13:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:04:25

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-11-19   

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn, oznaczonej nr 51/6 o pow. 0,1540ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00009850/1.Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i gruntów rolnych porośniętych lasem. W ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako działka rolna. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Cena wywoławcza wynosi 2.218,-zł, wadium 230,-zł, minimalne postąpienie 30,-zł.

I przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 08 stycznia 2015 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki

    /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 08 stycznia 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                

3)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie

    poświadczonym podpisem.

4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

5) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                    

9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-11-19 08:04:25
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-11-19 08:04:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2884
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-19 08:20:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »