czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:55:11

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY R Y N
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zmianami/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka gruntu o pow. 30m² /zabudowana pawilonem handlowym/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 80, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1.
Cel dzierżawy – działalność handlowa.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 7,00zł/m2 + 22% podatku VAT.
Okres dzierżawy – 1 rok.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09 lipca 2015r. do 30 lipca 2015r.
2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, jako przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

Ryn, dnia 2015-07-09
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-07-10 12:55:11
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-07-10 12:55:21
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Artykuł był wyświetlony: 1227
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-10 12:55:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-08 12:30:34

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka rolna o pow. 0,0801ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/11, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
2. działka rolna o pow.0,0783ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/12, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
3. działka rolna o pow.0,0744ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/13, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
4. działka rolna o pow.0,0733ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/14, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
5. działka rolna o pow.0,0793ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/15, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
6. działka rolna o pow.0,0779ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/16, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
7. działka rolna o pow. 0,1490ha/ kl. gruntu R IIIb/, stanowiąca część nieruchomości o nr 409/17, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
8. działka rolna o pow. 0,3069ha/ kl. gruntu Ps III/, oznaczona nr 545, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
Cel dzierżawy- rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m² /pow. do 2000m²/, 0,02zł/m² / pow. powyżej 2000m²/.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 lipca 2015r. do 29 lipca 2015r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.
3) ) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

Ryn, dnia 2015-07-08
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 12:30:34
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-07-08 12:30:47
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Artykuł był wyświetlony: 1380
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-08 12:30:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-07 10:48:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn

 

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY R Y N
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka oznaczona nr 138/42 o pow. 370m², położona przy ul. Zaułek w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016914/0. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, ani hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 17.362,-zł + 23% VAT.

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych od nr 138/10 do nr 138/15.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 lipca 2015r. do 28 lipca 2015r.
- Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

Ryn, dnia 2015-07-07
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 10:48:45
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 10:48:59
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Artykuł był wyświetlony: 1462
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-07 10:48:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-07 10:46:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn

 

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY R Y N
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 138/40 o pow. 90m2 , położona przy ul. Zaułek w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016914/0. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej. Aktualnie działka ma utrudniony dostęp do drogi – droga jest w trakcie realizacji. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 3.666,-zł + 23%VAT.

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 lipca 2015r. do 28 lipca 2015r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

Ryn, dnia 2015-07-07
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 10:46:03
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 10:46:17
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Artykuł był wyświetlony: 1460
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-07 10:46:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-06 11:50:41

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka gruntu o pow. 36m2 /przyległa do części budynku nr 5 z lokalami nr 5 i nr 6/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/28, położona przy Pl. Wolności w
Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – składowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego- 0,70zł/m2 +23%VAT.
Okres dzierżawy- 3 lata.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 lipca 2015r. do 27 lipca 2015r.
2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.


Ryn, dnia 2015-07-06
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-07-06 11:50:41
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-07-06 11:51:02
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Artykuł był wyświetlony: 1447
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-06 11:51:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »