czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-01 09:04:33

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2015,782 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 1. działka rolna o pow.1,19ha / kl. gruntu R IIIb -0,27ha, RV-0,90ha, RVI -0,02ha/, oznaczona nr 160, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 1. działka rolna o pow.2,18ha / kl. gruntu R IVa -0,03ha, RIVb- 0,02ha, RV-1,81ha, RVI -0,08ha/, oznaczona nr 157/1, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokoś dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 1. działka rolna o pow.0,30ha / kl. gruntu R IVa -0,17ha, RV-0,02ha, PsIV -0,11ha/, oznaczona nr 157/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 1. działka rolna o pow.4,48ha / kl. gruntu RIIIb- 0,25ha. R IVb -0,28ha, RV-3,87ha, N-0,08ha/, oznaczona nr 386, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 1. działka rolna o pow.0,0780ha / kl. gruntu PsV/, oznaczona nr 164/8, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,03zł/m2.
 2. działka rolna o pow.0,5044ha / kl. gruntu PsV/, oznaczona nr 389, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 3. działka rolna o pow.0,49ha / kl. gruntu RIIIb- 0,44ha, N -0,05ha/, oznaczona nr 154/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego –0,02zł/m2.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01 września 2015r. do 22 września 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2015-09-01
BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 09:04:33
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 09:06:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-09-01 09:06:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-26 11:08:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2015.782 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. działka gruntu o pow. 20m2 /pod przyczepą gastronomiczną/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 49/3, położona przy ul. XX-lecia w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016914/0. Cel dzierżawy – cele handlowe. 

   Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 7,00zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 26 sierpnia 2015r. do 16 września 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-08-26

                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                       inż. Józef Karpiński

 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-26 11:08:03
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-08-26 12:46:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 453
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-08-26 12:46:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-24 09:24:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2015.782 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. działka gruntu o łącznej pow. 75m2 /3 x15m2, 1x18m2, 1/x12m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4.

           Cel dzierżawy – garaże „blaszaki”. 

           Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%VAT.

           Okres dzierżawy –3 lata.  

2.   działka gruntu o pow. 450m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 68, położona przy ul. Cichej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1.

                Cel dzierżawy- ogródek / drobne uprawy rolne/

                Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.

                Okres dzierżawy – 1 rok.    

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 24 sierpnia 2015r. do 14 września 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2015-08-24                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 09:24:58
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-08-24 09:25:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 623
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-08-24 09:25:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-24 09:21:43

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-08-24

                                                                          

O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r. , poz. 518 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/ 

BURMISTRZ   MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Zaułek w Rynie, oznaczonej nr 138/40 o pow.90m², opisanej w KW nr OL1G/00016914/0. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Aktualnie działka na utrudniony dostęp do drogi – droga jest w trakcie realizacji.

Cena wywoławcza wynosi 3.666,-zł /netto/, wadium 370,-zł, minimalne postąpienie 40,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 24 września 2015 roku włącznie do kasy Urzędu lub na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki

     /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 24 września 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z

notarialnie poświadczonym podpisem.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.  

 

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 09:21:43
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-08-24 09:25:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 623
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-08-24 09:25:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-17 09:48:40

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-08-12   

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/190 o pow. 2,0459ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka znajduje się nad jeziorem Ryńskim. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 59/08 o warunkach zabudowy z dnia 03.10.2008r. przeznaczona jest pod budowę Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na działce znajdują się słupy z napowietrzną linią energetyczną. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 990.000,-zł /netto/, wadium 99.000,-zł, minimalne postąpienie 9.900,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

VI przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2015 roku o godz. 1100 wsali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 07.04.2014r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 30.06.2014r., III przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 20.10.2014r., IV przetarg, z wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 16.03.2015r., V przetarg, z wynikiem negatywnym odbył się 29.06.2015r.   

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 15 października 2015 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 15 października 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-17 09:48:40
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-08-17 09:59:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1043
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-08-17 09:59:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-10 11:09:01

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-08-10

                                                                       

O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/ 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   I   G M I N Y   R Y N

 

ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 72/68 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3. Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją nr 41/10 o warunkach zabudowy z dnia 13.05.2010r. działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

 Cena wywoławcza wynosi 3.061,-zł /netto/, wadium 310,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 17 września 2015 roku włącznie do kasy Urzędu lub na rachunek UMiG Ryn nr 27 93 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 17 września 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9)Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. /87/ 429-39-64.  

 

                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                      inż. Józef Karpiński

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-10 11:09:01
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-08-10 11:10:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1353
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-08-10 11:10:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:13:54

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka gruntu o pow. 72m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72 /36m2/ oraz działki nr 72/52 /18m2/ i nr 72/53/18m2/, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
      Cel dzierżawy – tereny zieleni. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40zł/m² + 23% VAT.

      Okres dzierżawy – 3 lata.     

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 sierpnia 2015r. do 25 sierpnia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2015-08-04
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-05 09:13:54
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-08-05 09:14:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1410
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-08-05 09:14:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »