czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-08 10:19:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 183/1 o pow. 0,0074ha, położona w obrębie Skop gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00039270/0. 

    Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych.

   Cena nieruchomości wynosi 526,-zł.   

-          Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art.

-          34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

-          Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 70/1.

-          Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 lipca 2014r. do 29 lipca 2014r.

-          Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.

 

Ryn, dnia 2014-07- 08

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 10:19:19
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 10:19:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2501
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-08 10:20:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-08 10:14:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY RYN

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 209/54 o pow.1279m2  wraz ze sprzedażą budynków gospodarczych o łącznej pow. użyt.32,07.m2, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w KW nr OL1G/00016916/4.

            Cena nieruchomości wynosi 48.205,-zł. 

Nieruchomość przy ul. Świerczewskiego nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

-       Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

-       Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku przy ul. Świerczewskiego 55.

-      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 lipca 2014r. do 29 lipca 2014r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i oraz zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - /wykazy/przetargi/.           

 
 

Ryn, dnia 2014-07-08                                                     

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 10:14:12
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 10:14:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2503
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-08 10:20:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-08 10:11:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 890m2, w skład której wchodzi działka nr 150/6 o pow. 831m2 i działka nr 123/15 o pow. 59m 2, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016916/4 i nr OL1G/00032485/1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 66/13 o warunkach zabudowy z dnia 25.02.2014r. przeznaczona jest budowę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i garażem.

Cena nieruchomości wynosi 80.046,-zł + 23%VAT.

 - Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.

- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 lipca 2014r. do 29 lipca 2014r.

- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-07-08
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 10:11:27
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 10:11:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2503
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-08 10:22:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-08 10:07:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/29, położonej przy Pl. Wolności w Rynie /przyległej do budynku gospodarczego na działce nr 31/15/ , opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

    Cel dzierżawy – garaż. 

    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.

     Okres dzierżawy – 3 lata.       

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 lipca 2014r. do 29 lipca 2014r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-07-08
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 10:07:39
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 10:07:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2503
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-08 10:07:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-08 10:05:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka oznaczona nr 141/23 o pow. 290m², położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Na działce znajduje się   przybudówka do budynku mieszkalnego, wybudowana przez właściciela przyległej nieruchomości. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

            Cena działki wynosi 10.272,-zł + 23%VAT.  

-          Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art.

-          34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

-          Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 135.

-          Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 lipca 2014r. do 29 lipca 2014r.

-          Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-07-08
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 10:05:02
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 10:05:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2452
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-08 10:22:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-08 10:02:05

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-07-08   

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 0,4896ha, w skład której wchodzi działka nr 36/1 o pow. 0,4596ha i działka nr 36/2 o pow. 0,03ha, położonej we wsi Krzyżany gm. Ryn, opisanej w księgach wieczystych nr OL1G/00008107/1 i nr OL1G/00042409/8. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działki znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych. W ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako działki rolne. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Cena wywoławcza wynosi 36.965,-zł,wadium 3.700,-zł, minimalne postąpienie 370,-zł.

I przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 sierpnia 2014 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 07 sierpnia 2014r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                               

3)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

5) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                    

9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 10:02:05
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 10:02:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2327
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-08 10:23:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:14:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1.      działka gruntu o pow. 280m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/12, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkami nr 31 i 33/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

            Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 

           Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

            Okres dzierżawy –3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01 lipca 2014r. do 22 lipca 2014r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-07-01
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-01 13:14:45
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-01 13:14:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2966
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-01 13:14:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:11:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1. działka gruntu o pow. 190m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 181/16, położona przy ul. Polnej w Rynie /za posesją nr 16/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka nie ma dostępu do drogi.

      Cel dzierżawy – ogródek/ drobne uprawy rolne/. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

       Okres dzierżawy – 3 lata.  
 

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01 lipca 2014r. do 22 lipca 2014r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-07-01
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-01 13:11:19
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-01 13:14:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3037
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-01 13:14:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:09:27

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-07-01

 
 

O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U

 

 

Na podstawie art.37 ust. 4, art.38, art.40 i art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu o pow. 300m², stanowiącej częśćnieruchomości oznaczonej nr 90/12, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem gospodarczym posesji nr 31/, opisanej w KW nr OL1G/00016916/4.

Przeznaczenie – działka ogrodowa. Okres dzierżawy – 3 lata.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  18,-zł.

Wadium - 10,-zł. Minimalne postąpienie –10,-zł.

Dzierżawca ponadto będzie opłacał podatek od nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w kasie UMiG Ryn najpóźniej w dniu 07 sierpnia 2014r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 roku o godz. 1130 w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 /sala konferencyjna - parter/.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

Uchylenie się kandydata na dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, powoduje przepadek wadium na rzecz gminy Ryn.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w UMiG Ryn, pokój nr 34, tel. /87/429-39-64. 

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-01 13:09:27
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-07-01 13:14:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3112
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-07-01 13:14:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »