czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-23 08:56:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. działka gruntu o pow. 120m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 150/5, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie/ za budynkiem gospodarczym budynku nr 28/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 

    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

     Okres dzierżawy –3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23 marca 2015r. do 13 kwietnia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy dzierżawca.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-03-23
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-03-23 08:56:16
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-03-23 08:56:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1053
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-03-23 08:56:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-16 11:13:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

  1. działka rolna o pow. 0,34ha /kl. gruntu R V/, oznaczona nr 57/1, położona w obrębie miasta Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.

Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.

Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,03zł/m2.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 marca 2015r. do 06 kwietnia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-03-16
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 11:13:53
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-03-16 11:15:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1665
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-03-16 11:15:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-16 11:11:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1. działka o pow. 0,0300ha/ kl. gruntu R V/, położona przy ul. Partyzantów w Rynie /przylegała do działki nr 7/11/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 7/29, opisanej w księdze wieczystej nr 16915.

                Cel dzierżawy – rolna. Okres dzierżawy – 3 lata.

                Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m2.    

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 marca 2015r. do 07 kwietnia 2015r.

2) Działka wymieniona w wykazie przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2015-03-16
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 11:11:49
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-03-16 11:15:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1668
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-03-16 11:15:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-16 11:09:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r.,poz.518 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1.działka gruntu o pow. 36m2 / pod 2 garażami typu blaszak po 18m2 /, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/53, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – pod garażami.

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł +23% VAT. Okres dzierżawy -3 lata. 2.działka gruntu o pow. 44m² /pod pawilonem handlowym/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 21/11, położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Cel dzierżawy – na cele handlowe. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 7,00zł/m2 + 23% podatku VAT. Okres dzierżawy –3 lata.

3.działka gruntu o pow. 20m² /pod garażem będącym własnością osoby prywatnej/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/6, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916. Cel dzierżawy – pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +23% podatku VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.  

4.działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem będącym własnością osoby prywatnej/ stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 73/1, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m²+23% podatku VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.

5. działka gruntu o pow. 600m² /ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr

geod.119/5 / RIVb/, położona przy ul. Krzywej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr

23568. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.

6. działka gruntu o pow. 180m2 /ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 211 /kl. RIIIb/, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego -0,06zł/m2 . Okres dzierżawy – 3 lata.

7. działka gruntu o pow.160m² /ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/6, położona na tyłach ulicy Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916. Cel dzierżawy –ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu         dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.

8. działka gruntu o pow. 2m2 / pod wiatą za budynkiem nr 5/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/28, położona przy Pl. Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – cele handlowe. Wysokość         

 czynszu dzierżawnego rocznego 5,00zł/m2 +23%VAT. Okres dzierżawy- 3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 marca 2015r. do 07 kwietnia 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 

Ryn, dnia 2015-03-16

 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 11:09:07
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-03-16 11:15:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2019
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-03-16 11:15:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »