czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-21 08:00:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

1.   działka gruntu o pow. 75,5m2 , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie /za budynkiem nr 6/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.

       Okres dzierżawy – 3 lata.

2.   działka gruntu o pow. 744m² /kl. gruntu ŁIV/ , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 181/16, położona przy ul. Polnej w Rynie /za posesją nr 20/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka nie ma dostępu do drogi.

      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

       Okres dzierżawy – 3 lata.  

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21 maja 2015r. do 11 czerwca 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2015-05-21
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-05-21 08:00:08
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-05-21 08:00:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 323
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-05-21 08:00:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:01:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2014, poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

  1. działka rolna o pow. 0,50ha /kl. gruntu Ps V/, oznaczona nr 390, położona w obrębie miasta Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.

Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.

Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 19 maja 2015r. do 09 czerwca 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-05-19
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-05-19 10:01:20
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-05-19 10:01:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 515
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-05-19 10:01:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:44:36

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

  1. działka gruntu o pow. 110m2 /przyległa do działki nr 138/35/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonych nr 138/27 i nr 138/43, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016916/4 i nr OL1G/00016914/0.

Cel dzierżawy – działalność usługowa.

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 5,00zł/m2 .

Okres dzierżawy – 2 lata.

  1. działka gruntu o pow. 13,50m² /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 90/12, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

Cel dzierżawy – garaż.

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 4,00zł/m².

Okres dzierżawy – 3 lata.  

  1. działka gruntu o pow. 650m² /kl. Ł IV/,stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 196, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.

            Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.

            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 0,06zł/m².

             Okres dzierżawy – 3 lata.
  1.  działka gruntu o pow. 380m² /działka przy murze zamku/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod.72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.

Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 0,06zł/m².

Okres dzierżawy – 1 rok.  

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2015r. do 08 czerwca 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-05-18
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-05-18 09:44:36
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-05-18 09:44:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 633
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-05-18 09:46:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-18 09:41:52

Ogłoszenie o przetargach

 

Ryn, dnia 2015-05-18   

 
 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Szymonce gm. Ryn, oznaczonej nr 99/3 o pow. 0,2793ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00038350/8. Działka znajduje się w bliskiej odległości od jeziora Szymoneckiego /Szlak Wielkich Jezior Mazurskich/.

     Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8A/12 o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2012r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Przez część działki przebiega sieć

     wodno-kanalizacyjna.  

     Cena wywoławcza wynosi 44.129,-zł /netto/, wadium 4.420,-zł, minimalne postąpienie 450,-zł.

2. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Szymonce gm. Ryn, oznaczonej nr 99/5 o pow. 0,2946ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00038350/8. Działka znajduje się w bliskiej odległości od jeziora Szymoneckiego /Szlak Wielkich Jezior Mazurskich/.

     Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8C/12 o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2012r. przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Miejscowość Szymonka posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

     Cena wywoławcza wynosi 46.547,-zł /netto/, wadium 4.660,-zł, minimalne postąpienie 470,-zł.

Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 1200 wsali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 25 czerwca 2015 roku na konto UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na

     przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 25 czerwca 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-05-18 09:41:52
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-05-18 09:44:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 633
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-05-18 09:45:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-30 09:25:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY  RYN


na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o  pow. 61m2 /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 150/5,  położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie /za budynkiem gospodarczym przy działce nr 150/6/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
     Okres dzierżawy –3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 kwietnia 2015r. do 21 maja 2015r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia  /wykazy/przetargi/.
 


Ryn, dnia 2015-04-30  
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 09:25:58
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 09:26:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2345
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-04-30 09:26:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:05:33

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. działka gruntu o pow. 460m² /kl. gruntu RV/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 62/10, położona przy ul. Lipowej w Rynie /za działką nr 62/2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1.

    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 

    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

     Okres dzierżawy – 1 rok.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2015r. do 18 maja 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy użytkownik.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
Ryn, dnia 2015-04-27
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-27 09:05:33
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-04-27 09:05:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2710
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-04-27 09:05:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:15:14

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-04-22   

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/190 o pow. 2,0459ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka znajduje się nad jeziorem Ryńskim. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 59/08 o warunkach zabudowy z dnia 03.10.2008r. przeznaczona jest pod budowę Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na działce znajdują się słupy z napowietrzną linią energetyczną. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 990.000,-zł /netto/, wadium 99.000,-zł, minimalne postąpienie 9.900,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

V przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 1100 wsali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 07.04.2014r., II przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 30.06.2014r., III przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 20.X.2014r., IV przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 16.03.2015r. 

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 25 czerwca 2015 roku na konto UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 25 czerwca 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo znotarialnie poświadczonym podpisem.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-22 09:15:14
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data udostępnienia informacji: 2015-04-22 09:15:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3193
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-04-22 09:15:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »