czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP Urząd Marszałkowski Powiatnidzicki.pl Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-11-05 14:53:40

__________________________________________

 

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Iwanicki Data wytworzenia informacji: 2010-11-05 14:53:40
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2010-11-05 14:56:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Artykuł był wyświetlony: 1723
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data aktualizacji informacji: 2010-11-05 15:08:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-09-23 12:51:45

Wybory samorządowe

 

INFORMACJE OGÓLNE

 
 1. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn.zm.)
 2. Obwieszczenie Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2010 r. - dotyczy ustalenia liczby radnych do rad gmin rad powiatow i sejmiku wojewodztwa warminsko-mazurskiego na okres kadencji 2010-2014.pdf (43 kB )
 3. Ustawa_z_dnia_5_czerwca_1998_r._-_o_samorzadzie_powiatowym_(t.j._Dz._U._z_2001_r._Nr_142__poz._1592_z_pozn._zm.).pdf 208,6 kB
 4. Pismo_PKW_dotyczace_podzialu_powiatu_na_okregi_wyborcze_(ZPOW-703-1-10).pdf 775,9 kB )
 5. Rozporzadzenie_Prezesa_Rady_Ministrow_z_dnia_17_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_do_rad_gmin_(..)-_Dz._U._z_2010_r._Nr_171__poz._1151.pdf 302,5 kB )
 6. Kalendarz wyborczy
 7. OBWIESZCZENIE STAROSTY NIDZICKIEGO z dnia 23 września 2010 r. w sprawie podziału Powiatu Nidzickiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic, liczby radnych wybieranych w tych okręgach oraz wyznaczenia siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej.
 8. Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Olsztynie_-_termin_przyjmowania_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego.pdf
 9. Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Olsztynie_-_termin_zglaszania_kandydatow_do_skladow_komisji_wyborczych__liczba_mieszkancow.pdf
 10. INFORMACJA o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy powołanej przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 11. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy w sprawie powołania PKW oraz miejsca i terminów pełnienia dyżurów komisji.
 12. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 25.10.2010r. w sprawie pełnienia dyżurów komisji.
 13. Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy z dnia 11 października 2010 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej oraz operatora wprowadzania danych Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy.
 14. Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów.
 15. Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Nidzicy z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów.
 16. OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIDZICYz dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Nidzicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - OKRĘG nr 1 (gmina Nidzica)
 17. OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIDZICY z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Nidzicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - OKREG nr 2 (gminy: Janowo, Janowiec Kościelny)
 18. OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIDZICY z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Nidzicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - OKRĘG nr 3 (gmina: Kozłowo)
 19. Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w nidzicy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 20. Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w nidzicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli poprawnosci ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w nidzicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 21. Komunikat w sprawie dyżurow Powiatowej Komisji Wyborczej w dniu 20 listopada 2010r.


ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporzadzenie_MSWiA_z_dnia_1_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_sporzadzenia_aktu_pelnomocnictwa_do_glosowania_w_wyborach_do_rad_gmin_(...)_(Dz._U._Nr_170__poz._1146).pdf 1366,3 kB )
 2. Rozporzadzenie_PRM_z_dn._30_sierpnia_2002_r._w_sprawie_wzoru_wykazu_osob_popierajacych_liste_kandydatow_do_rad(...).pdf 81,7 kB )
 3. Rozporzadzenie_MSWiA_z_dn._19_pazdziernik_2006_r._w_sprawie_spisu_wyborcow_wyborach_do_rad_gmin_(...)_.pdf 334,7 kB )
 4. Rozporzadzenie_MSWiA_z_dn._11_czerwca_2010_r._zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_spisu_wyborcow_w_wyborach_do_rad_gmin_(...).pdf 52,3 kB )

UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 1. Uchwala_PKW_z_dn._20_wrzesnia_2010_r._w_sprawie_wytycznych_dla_komisarzy_wyborczych_dot._przyjmowania_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego.pdf 81,3 kB )
 2.  Uchwala_PKW_z_dn._4_wrzesnia_2006_r._w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_komisji_wyborczych_(...).pdf 189,1 kB )
 3.  Uchwala_PKW_z_dn._20_wrzesnia_2010_r._zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_komisji_(...).pdf 38,8 kB )
 4.  Uchwala_PKW_z_dn._18_wrzesnia__2006_r._w_sprawie_ustalenia_wzoru_potwierdzenia_i_wzoru_protokolu_rejestracji_listy_kandydatow_na_radnych_(...).pdf 135,6 kB )
 5.  Uchwala_PKW_z_dn._20_wrzesnia_2010_r._zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_wzoru_potwierdzenia_i_wzoru_zgloszenia_list_kandydatow_na_radnych.pdf 38,1 kB )
 6.  Uchwala_PKW_z_dn._18_wrzesnia_2006_r._w_sprawie_ustalenia_wzoru_potwierdzenia_zgloszenia_i_wzoru_protokolu_rejestracji_kandydata_na_wojta_(...).pdf 122,4 kB )
 7.  Uchwala_PKW_z_dn._20_wrzesnia_2010_r._zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_wzoru_potwierdzenia_zgloszenia_i_wzoru_protokolu_rejestracji_kandydata_na_wojta_(...).pdf 37,9 kB )
 8.  Uchwala_PKW_z_dn._25_marca_2002_r._w_sprawie_okreslenia_wlasciwosci_terytorialnej_komisarzy_wyborczych_(...).pdf 64,8 kB )
 9.  Uchwala_PKW_z_dn._20_wrzesnia_2010_r._zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_okreslenia_wlasciwosci_terytorialnej_komisarzy_wyborczych_(...).pdf 37,9 kB )

INFORMACJE I WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 1.  Informacja_PKW_o_prawie_wybierania_i_prawie_wybieralnosci_(...)-ZPOW-703-41-10.pdf 38,6 kB
 2.  Informacja_PKW_w_sprawie_wpisywania_do_rejestru_wyborcow_obywateli_UE_niebedacych_obywatelami_polskimi_(...)-ZPOW-703-43-10.pdf 38,6 kB
 3.  Informacja_PKW_o_glosowaniu_przez_pelnomocnika_(...)-ZPOW-703-42-10.pdf 940,3 kB
 4.  Informacja_PKW_o_zglaszaniu_list_kandydatow_na_radnych_(..)-ZPOW-703-44-10.pdf 321,9 kB

TWORZENIE I GOSPODARKA FINANSOWA KOMITETÓW WYBORCZYCH

 1.  Informacja_PKW_o_tworzeniu_komitetow_wyborczych__(ZPOW-703-30-10).pdf 450,7 kB )
 2.  Wyjasnienia_PKW_o_zasadach_gospodarki_finansowej_(...)-ZKF-703-12-10.pdf 128,6 kB )

PROGRAM DO WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIA KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ORAZ KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

Program

PODZIAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA OKRĘGI WYBORCZE W KADENCJI 2010-2014

Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zmiany granic okręgów wyborczych mogły być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadnecji rad, tj. do dnia 12 sierpnia 2010 r.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Bieniek Data wytworzenia informacji: 2010-09-23 12:51:45
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data udostępnienia informacji: 2010-09-23 12:55:25
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Artykuł był wyświetlony: 1907
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data aktualizacji informacji: 2010-11-19 11:59:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »