czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 Drukuj informację

Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziałowi w Lubawie.

Ogłoszono: 2012-12-05 12:13:35 przez Kamila Jacyszyn-Łachańska

Iława, dnia 4 grudnia 2012r.
OŚR.6222.3.1.2012
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
STAROSTA IŁAWSKI
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziałowi w Lubawie, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę położonej przy
ul. Wyzwolenia 3 w mieście Lubawa.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, (pokój nr 313), w godzinach pracy urzędu (715-1515).

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a (pokój nr 115) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kamila.jacyszyn@powiat-ilawski.pl

Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Iławski.

Jednocześnie informuje się, że podstawowe dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone pod pozycją 1/2012 w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie dostępnym na stronie www.ekoportal.gov.pl
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Kamilla Jacyszyn - Łachańska Data wytworzenia informacji: 2012-12-05 12:13:26
Osoba, która odpowiada za treść: Kamilla Jacyszyn - Łachańska Data udostępnienia informacji: 2012-12-05 12:13:35
Wprowadził informację do BIP: Kamila Jacyszyn-Łachańska Artykuł był wyświetlony: 167
Osoba, która zmieniła informację: Kamila Jacyszyn-Łachańska Data aktualizacji informacji: 2012-12-05 12:13:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »