czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Prawo miejscowe
 Drukuj informację

Wydział: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ogłoszono dnia: 2009-02-19 08:46:43 przez Katarzyna Maciejczuk

Udzielenie konsumentowi pomocy prawnej

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Miejsce załatwienia

Dokumenty należy składać:

1. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku lub
2. bezpośrednio u Powiatowego Rzecznika Konsumentów (Starostwo Powiatowe w Giżycku, pokój 222).

Telefon kontaktowy

087 428 59 58 w.52

Sposób załatwienia

Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Giżycko, miasta i gminy Ryn oraz gmin: Wydminy, Kruklanki, Miłki.

Poradnictwo i pomoc prawna na rzecz indywidualnych konsumentów prowadzone jest we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30- 15.30.

Rzecznik udziela porad na wnioski konsumentów zgłaszane osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, fax., internet, listy) jednak dla podjęcia formalnej interwencji rzecznika w sprawie niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie formularza oświadczenia – wniosku o udzielenie pomocy konsumentowi.

Wymagane Dokumenty

W celu ułatwienia konsumentom przedstawienia sprawy oraz usprawnienia pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów zaleca się wypełnienie wniosku. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć kserokopię wszystkich dokumentów, istotnych dla ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy. (umowę sprzedaży, paragon zakupu, faktury VAT, korespondencję prowadzoną z przedsiębiorcą, itp.).

Poniżej można pobrać wniosek o udzielenie pomocy prawnej.

UWAGA!!!!


Wszystkie sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, również te przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać:
- imię i nazwisko konsumenta,
- jego adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) oraz
- telefon kontaktowy.

Wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Opłaty

Wszelkie czynności podejmowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Giżycku na rzecz konsumentów są bezpłatne.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Porady i pomoc prawna udzielane są tylko konsumentom, tj. osobom, które zawierają umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
KOMUNIKAT!!!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje i przypomina przedsiębiorcom, że ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2007 r.  Nr 50, poz. 331) wprowadzono nowy przepis - art. 114.
Artykuł ten sankcjonuje zachowanie przedsiębiorcy, polegające na naruszeniu obowiązku ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika.
Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, a postępowanie w sprawie o ukaranie przedsiębiorcy działającego wbrew temu przepisowi tj. uchylanie się przedsiębiorcy od obowiązku udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika, toczyć się będzie w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Maciejczuk Data wytworzenia informacji: 2009-02-19 08:46:38
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Tota - Leszczyńska Data udostępnienia informacji: 2009-02-19 08:46:43
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Artykuł był wyświetlony: 1484
Osoba, która zmieniła informację: Kamila Gaińska Data aktualizacji informacji: 2013-12-09 10:56:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »