czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  Strona promocyjna Gminy  Archiwalny BIP
 Mienie komunalne
 Drukuj informację

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ogłoszono: 2010-03-04 10:45:31 przez Tyberiusz Maksymow.

Na majątek gminy składają się:
- grunty
- budynki mieszkalne oraz mieszkania
- lokale użytkowe
- budynki gospodarcze

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2009 r. wynosi: 470,32 ha

w tym : grunty przejęte na wniosek i z mocy prawa – 214,89 ha
grunty w wieczystym użytkowaniu - 23,27 ha
drogi - 232,16 ha

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania :

Rodzaj  mienia

Ogółem

z tego:

 

 

własność

Inne  prawa  rzeczowe

( użytkowanie wieczyste,

zarząd, posiadanie)

grunty

470,32 ha

470,32 ha

-------

Budynki  mieszkalne

17  w  tym:

38  lokali

mieszkalnych

17  w  tym :

38  lokali  mieszkalnych

-------

Budynki  gospodarcze

14

14

-------

Lokale  użytkowe

6

6

-------

 Zmiany w stosunku do roku 2008 :

Rodzaj mienia

Ogółem

 z tego :

 

 

własność

Inne prawa rzeczowe

(użytkowanie wieczyste,

zarząd,posiadanie)

grunty

4,16 ha

4,16 ha

--------

Budynki mieszkalne

9 lokali

9 lokali

--------

Budynki gospodarcze

-------

----------

--------

Lokale użytkowe

-------

----------

--------

 
Głównie są to grunty przeznaczone na cele turystyczne, usługowo-handlowe, a
także pod budownictwo mieszkaniowe.

W okresie od 01.01.2009 r. do 15.11.2009 r. sprzedano 2,57 ha,przejęto z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 6,76 ha.
Część gruntów o pow.ok 26 ha znajduje się w dzierżawie, część oddana jest
w najem.

Szacuje się iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2010 r. wyniosą około 577.000 zł z tego:

- z tytułu użytkowania wieczystego - 30.000,- zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - 15.000,-zł
- z czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
najmu lokali mieszkalnych, użytkowych - 82.000,- zł
- z tytułu sprzedaży - 450.000,-zł

W roku 2010 przewiduje się sprzedaż 4 działek budowlanych
w miejscowości Piecki,Lipowo,Cierzpięty,Nawiady, 6 działek na poszerzenie siedliska w miejscowości Piecki , 1 działkę nie zabudowaną w miejscowości Zyzdrojowy Piecek i 2 działki rolne w miejscowości Goleń,Dłużec.
Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok. 420.000-zł

W roku 2009 r. zmniejszył się stan zasobów mieszkaniowych z uwagi
na sprzedaż na własność dotychczasowym najemcom .Nabywcy mieszkań nie korzystają ze sprzedaży ratalnej .W 2010 roku planuje się sprzedaż 9 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych . Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest bardzo małe.
Przewiduje się , że lokale w przyszłym roku zostaną sprzedane .W większości będzie to sprzedaż jednorazowa.
Przewidywane wpływy do budżetu określa się na kwotę ok. 18.000 zł.

Natomiast z tytułu sprzedaży ratalnej działek na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich określa się na kwotę ok.
12.000-zł.

Planowane wpływy z mienia komunalnego w 2010 roku szacuje się na kwotę 577.000 zł .Sporządziła:

Danuta Biedrzycka
 Podmiot udostępniający informację: piecki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2010-03-04 10:39:31
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data udostępnienia informacji: 2010-03-04 10:45:31
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Artykuł był wyświetlony: 666
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data aktualizacji informacji: 2013-03-29 08:43:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »