Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Inspektor (Etatów: 1 )

Status: Przyjmowanie dokumentów

Termin składania ofert:

Wydział: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Miejsce zatrudnienia: Olsztyn

Nr ogłoszenia: 59/2018

Identyfikator: ROPS-1 (Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej)

Załączniki: