Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Miejsce zatrudnienia: Olsztyn

Nr ogłoszenia: 27/2018

Identyfikator: ROPS-1 (Biuro Finansów)

Załączniki: