Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Michał Chomej

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Kultury i Edukacji

Miejsce zatrudnienia: Olsztyn

Nr ogłoszenia: 24/2018

Identyfikator: KE-1 (Biuro Instytucji Kultury)

Załączniki: