Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Podinspektor (Etatów: 2 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Miejsce zatrudnienia: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 22/2018

Identyfikator: ROPS-1 (Biuro Kontroli)

Załączniki: