Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Biuro Geologa Wojewódzkiego

Miejsce zatrudnienia: Olsztyn

Nr ogłoszenia: 23/2018

Identyfikator: GW-1 (Biuro Geologa Wojewódzkiego)

Załączniki: