Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Polityki Regionalnej

Miejsce zatrudnienia: ul. Kościuszki 89/91, 10-552 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 19/2018

Identyfikator: PR-11 (Regionalne Obserwatorium Terytorialne)

Załączniki: