Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Inspektor (Etatów: 1 )

Status: Przyjmowanie dokumentów

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Miejsce zatrudnienia: ul. Kościuszki 89/91, 10-552 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 4/2018

Identyfikator: EFRR – 1 (Biuro Płatności)

Załączniki: