Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Inspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Miejsce zatrudnienia: ul. Kościuszki 89/91, 10-552 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 3/2018

Identyfikator: EFRR – 1 (Biuro Projektów Energetyka)

Załączniki: