Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Miejsce zatrudnienia: ul. Kościuszki 89/91, 10-552 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 2/2018

Identyfikator: EFRR – 1 (Zespół ds. Systemów Informatycznych)

Załączniki: