Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Inspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Koordynacji Promocji

Miejsce zatrudnienia: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 17/2017

Identyfikator: KP-1 (Zespół Promocji i Komunikacji)

Załączniki: