Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Miejsce zatrudnienia: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 12/2017

Identyfikator: ROPS-2 (Biuro ds. pomocy i integracji społecznej)

Załączniki: