Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz w Różewcu

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz w Różewcu

Nr ogłoszenia: 526

Identyfikator: 526.2017.s

Załączniki: