Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Podinspektor (Etatów: 2 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Miejsce zatrudnienia: ul. Kościuszki 89/91, 10-552 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 10/2017

Identyfikator: EFRR – 8 (Biuro Projektów Energetyka)

Załączniki: