Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Podinspektor (Etatów: 2 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Departament Koordynacji Promocji

Miejsce zatrudnienia: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 7/2017

Identyfikator: KP – 1 (Zespół Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich)

Załączniki: