Ochrona środowiska - Sprawozdania wojewódzkie - Sprawozdanie OŚ-OP2

Ogłoszono przez Michał Chomej

Sprawozdanie OŚ-OP2 o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych za 2014 rok