Ochrona środowiska - Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - Aglomeracje z terenu woj. warmińsko-mazurskiego

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wykaz aktów prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia aglomeracji z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego