Ochrona środowiska - Wydane decyzje / gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5 na terenie po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „PAWLIKI”, zlokalizowanego w gminie Nidzica.

Załączniki: