Ochrona środowiska - Wydane decyzje / gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zakładu górniczego, zlokalizowanego na działkach o nr 129/2, 129/3, 132/17, 132/18, 132/19, 132/20, 132/21, 132/43 część, 132/44 w miejscowości Ługwałd, gm. Dywity

Załączniki: