Urząd Marszałkowski - Regulamin organizacyjny

Ogłoszono przez Michał Chomej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalony Uchwałą Nr 14/161/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadzone Uchwałą Nr 15/192/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2017 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadzone Uchwałą Nr 28/368/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 maja 2017 r.