Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2018-2019 pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną"