Kategoria: Ochrona wód

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Tyrowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z planowanej do wykonania stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 308/1, obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno.

Załączniki: