Kategoria: Ochrona wód

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, za pomocą studni chłonnej, wód opadowych i roztopowych pochodzących z placów i terenów utwardzonych oraz połaci dachowych, planowanej do wykonania stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 308/1, obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno.

Załączniki: