Kategoria: Sesje sejmiku

Ogłoszono przez Michał Chomej

Porządek obrad XXX Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26 września 2017 r.

Załączniki: