czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 9363
    Statut Gminy 3912
    Wójt 3156
    Regulamin organizacyjny 1590
    Zastępca Wójta 3257
    Skarbnik 2883
    Stanowiska 4282
    Urząd Stanu Cywilnego 2197
    Struktura organizacyjna 2549
    Kontakt 4263
Organy Gminy 6738
    Wójt 2897
    Rada Gminy 3839
       Przewodniczący Rady Gminy 920
       Komisje Rady Gminy Budry 846
       Sesje Rady Gminy 5026
       Protokoły z sesji 9927
    Struktura Gminy 491
Jednostki organizacyjne 6947
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 7407
    Szkoła Podstawowa w Budrach 2715
    Szkoła Podstawowa w Sobiechach 3823
    Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach 2441
    Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 4243
    Jednostki pomocnicze 3305
Zamówienia publiczne 56350
    Zamówienia publiczne aktualne 49044
    Zamówienia publiczne w toku 6820
    Zamówienia publiczne archiwalne 1693
    Wyniki zamówień publicznych 2093
    Wyniki innych postępowa 1290
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 46494
Ogłoszenia o naborze 3624
Akty prawne 5410
    Uchwały Rady Gminy 97414
    Zarządzenia Wójta 48877
    Projekty uchwał 2100
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Majątek i finanse 2687
    Budżet 1447
       Budżet na 2009 r. 1145
       Budżet na 2010 r. 1
       Budżet na 2011 r. 0
       Budżet na 2012 r. 0
       Budżet na 2013 r. 0
       Budżet na 2014 r. 5
    Wykaz mienia 531
    Sprawozdania 1496
Podatki i opłaty 3287
    Podatki i opłaty w 2016 r. 425
    Podatki i opłaty w 2015 r. 1076
    Podatki i opłaty w 2014 r. 1141
    Podatki i opłaty w 2013 r. 1458
    Podatki i opłaty w 2012 r. 2433
    Podatki i opłaty w 2011 r. 2473
    Podatki i opłaty w 2010r. 718
       Podatek od nieruchomości 1122
       Podatek rolny 1138
    Podatki i opłaty w 2009 r. 1158
       Podatek od nieruchomości 1204
       Podatek rolny 1259
    Deklaracje podatkowe 1144
    Deklaracje podatkowe 0
    Opłata skarbowa 1937
    Zwolnienia podatkowe 1659
Obwieszczenia, ogłoszenia 117400
Oświadczenia majątkowe 4687
    Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 382
    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 145
    Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 669
    Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 2346
    Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2517
    Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3444
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 1626
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2700
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 4436
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 1426
    Oświadczenia majątkowe za 2006 r. 989
    Oświadczenia majątkowe za 2005 r. 904
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 1157
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014 326
    Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018 468
Gospodarka nieruchomościami 5891
    Sprzedaż działek 49153
Ochrona środowiska 2337
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 391
    Decyzje środowiskowe 452
    Informacja o środowisku i jego ochronie 1795
Nowy system gospodarki odpadami 4155
    Deklaracje 962
    Regulamin 714
Kontrole 2077
Plan gospodarki niskoemisyjnej 2949
Strategie, plany, programy 4108
    Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry 1510
    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry 1214
Organizacje pozarządowe 10983
    Wykaz 1798
    Konkursy 26073
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 2721
Meldunki i dowody osobiste 18
Informacje nieudostępniane 2460
Druki do pobrania 4884
PPWOW 2463
    Ogłoszenia konkursowe 68575
    Wyniki konkursów 880
    Lista usług i aktywności 977
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry 1596
Wybory parlamentarne 2015 1831
Referendum 2015 r. 2154
Wybory Prezydenckie 2015 r. 2840
Wybory samorządowe 2014 8535
Wybory do Parlamentu UE - 2014 3535
Wybory parlamentarne 2011 3898
Wybory samorządowe 2010 10001
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2874
Archiwalny BIP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza 541
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 3867
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2269
Ponowne wykorzystanie informacji 110

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 144
Statystyka 1885
Rejestr zmian 234986
Redakcja Biuletunu 1435
    Dane adresowe redakcji 1169
Mapa serwisu 1540

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
strona główna 2156


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij