Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-12-28XXXIII/737/17Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018Obowiązujący
22017-12-28XXXIII/736/17Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Ełckiemu, Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działalności Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku WarmińskimObowiązujący
32017-12-28XXXIII/735/17Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dwudziestu gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 rokuObowiązujący
42017-12-28XXXIII/734/17Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnychObowiązujący
52017-12-28XXXIII/733/17Uchwała w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XIV/275/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.)Obowiązujący
62017-12-28XXXIII/732/17Uchwała w sprawie ponownego wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana A. F. o do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
72017-12-28XXXIII/731/17Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią D. B.-S. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
82017-12-28XXXIII/730/17Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią D. M. i Pana J. M. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
92017-12-28XXXIII/729/17Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią M. Ż.-W. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
102017-12-28XXXIII/728/17Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana A. R. i Panią I. B. R. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
Strona 1 z 239