Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-04-24XXXVI/800/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.Obowiązujący
22018-04-24XXXVI/799/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.Obowiązujący
32018-04-24XXXVI/798/18Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/40/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.Obowiązujący
42018-04-24XXXVI/797/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark Warmiński.Obowiązujący
52018-04-24XXXVI/796/18Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2018 r. księgozbioru w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.Obowiązujący
62018-04-24XXXVI/795/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.Obowiązujący
72018-04-24XXXVI/794/18Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
82018-04-24XXXVI/793/18Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana T. K. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
92018-04-24XXXVI/792/18Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”Obowiązujący
102018-04-24XXXVI/791/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ElbląguObowiązujący
Strona 1 z 245