Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.

Numer aktu: VIII/207/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XXVI/606/17

Informacje dodatkowe:

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny, zwany dalej "Obszarem", o powierzchni 15 307,8 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Świątki, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Barczewo, Gietrzwałd, Stawiguda, Olsztyn.

Załączniki: