Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód

Numer aktu: VIII/206/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : IX/229/15

Informacje dodatkowe:

Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 7.381,0 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim na terenie gmin: Mrągowo, Mikołajki i Piecki.

Załączniki: