Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.

Numer aktu: XXXVI/795/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: