Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”

Numer aktu: XXXVI/792/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: