Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Numer aktu: XXXVI/790/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: