Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie rozpatrzenia Raportu z realizacji w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018

Numer aktu: XXXVI/789/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: