Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2017

Numer aktu: XXXVI/788/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: