Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 30/403/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017 r. (z późn.zm.) w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Numer aktu: 74/1217/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 30/403/17/V

Załączniki: