Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. analizy nadużyć finansowych w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim oraz określenia Regulaminu jego działania

Numer aktu: 5/95/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: