Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedury Zwalczania Nadużyć Finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 zatwierdzonej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 02.06.2017 r.

Numer aktu: 4/76/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: