Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedury: „Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze w zakresie działań "Koszty bieżące i aktywizacja" oraz "Wsparcie przygotowawcze" określonej w Książce Procedur Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020-KP-611-442-ARiMR/2/z.

Numer aktu: 4/75/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: