Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.

Numer aktu: 6/103/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: