Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na zmianę treści umowy w przedmiocie jej obowiązywania na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. zawartej pomiędzy Szpitalem a Spółką Urologia Centrum Sp. z o.o. Sp. Komandytowa , 05 -080 Izabelin, ul. Słoneczna 3

Numer aktu: 4/83/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: