Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie włączenia nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości po zlikwidowanym Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Numer aktu: 4/80/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: