Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie: wpisu kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 29/383/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Załączniki: